Paslaugų planas

Individualus Verslininkas

Buhalterinės paslaugos ir PVM

Atlyginimas: £30 + PVM už valandą (£40 + PVM už valandą, lankantis Jūsų patalpose)

 • Kliento ir tiekėjo sąskaitų-faktūrų įregistravimas ir(arba) įrašo patvirtinimas
 • Bet kokių klausimų, susijusių su atitinkamo laikotarpio sąskaitomis, siuntimas elektroniniu paštu/ perdavimas
 • Visų banko, paskolų ir kreditinių kortelių sąskaitų suderinimas ir(arba) patvirtinimas
 • Senų skolininkų ir kreditorių nurodymas (jeigu taikoma)
 • Mokėjimų ir banko kvitų įregistravimas ir(arba) įrašo patvirtinimas
 • Skirtingų verslo sistemų integravimo į apskaitos registrą užtikrinimas (pavyzdžiui, prekybos taškų sistemų)
 • Balanso, pelno ir nuostolių ataskaitos bei kitų reikalingų ataskaitų pateikimas
 • Ketvirčio PVM ataskaitų parengimas ir pateikimas Mokesčių ir muitų tarnybai, gavus Jūsų patvirtinimą

Mūsų atlyginimas – £30 + PVM už darbo valandą mūsų patalpose ir £40 + PVM už apsilankymo Jūsų patalpose valandą. Valandų skaičių įvertinsime, prieš pradėdami darbą, atsižvelgdami į apytikslį laiką, reikalingą darbui.

Jeigu užtrunkame 15 minučių ilgiau, papildomo atlyginimo nereikalausime, tačiau jeigu paaiškės, kad darbo daug daugiau nei laikėme, mes kartu su Jumis aptarsime buhalterinei apskaitai reikalingas valandas. Paprastai tai daroma kas ketvirtis, siekiant išvengti papildomo atlyginimo mokėjimo tuo atveju, kai papildomo darbo būna tik vieną mėnesį.

Valdymo ataskaitos

Atlyginimas: £40 + PVM už valandą

 • Galime kas mėnesį arba kas ketvirtį (Jūsų pasirinkimu) pateikti Jums individualią valdymo ataskaitą
 • Jeigu mes tvarkome Jūsų buhalterinę apskaitą, galime skirti keletą papildomų valandų ataskaitai Jums pateikti

Metų pabaigos ataskaitos:

£300 + PVM per metus

 • Jūs išrašysite sąskaitas-faktūras ir nurodysite išlaidas, vadovaudamiesi mūsų suteiktu šablonu
 • Nuolaidos, taikomos dėl nusidėvėjimo, apskaičiavimas
 • Metinės veiklos ataskaitos
 • Mokesčių deklaracija (jeigu nėra kitų pajamų, išskyrus pajamas iš šios veiklos)