„Audita“ supranta, kad
jokie du klientai nėra vienodi

tad netaikome universalaus apskaitos tvarkymo, kainodaros ar kitų klausimų sprendimo būdo.