Paslaugų planas

Vidutinės ir didelės įmonės

Buhalterinės paslaugos ir PVM

Atlyginimas: £40 + PVM už valandą (£50 + PVM už valandą, lankantis Jūsų patalpose)

 • Kliento ir tiekėjo sąskaitų-faktūrų įregistravimas ir(arba) įrašo patvirtinimas
 • Bet kokių klausimų, susijusių su atitinkamo laikotarpio sąskaitomis, siuntimas elektroniniu paštu/ perdavimas
 • Visų banko, paskolų ir kreditinių kortelių sąskaitų suderinimas ir(arba) patvirtinimas
 • Senų skolininkų ir kreditorių nurodymas (jeigu taikoma)
 • Mokėjimų ir banko kvitų įregistravimas ir(arba) įrašo patvirtinimas
 • Skirtingų verslo sistemų integravimo į apskaitos registrą užtikrinimas (pavyzdžiui, prekybos taškų sistemų)
 • Balanso, pelno ir nuostolių ataskaitos bei kitų reikalingų ataskaitų pateikimas
 • Ketvirčio PVM ataskaitų parengimas ir pateikimas Mokesčių ir muitų tarnybai, gavus Jūsų patvirtinimą.

Mūsų atlyginimas – £40 + PVM už darbo valandą mūsų patalpose ir £50 + PVM už apsilankymo Jūsų patalpose valandą. Valandų skaičių įvertinsime, prieš pradėdami darbą, atsižvelgdami į apytikslį laiką, reikalingą darbui.

Jeigu užtrunkame 15 minučių ilgiau, papildomo atlyginimo nereikalausime, tačiau jeigu paaiškės, kad darbo daug daugiau nei laikėme, mes kartu su Jumis aptarsime buhalterinei apskaitai reikalingas valandas. Paprastai tai daroma kas ketvirtis, siekiant išvengti papildomo atlyginimo mokėjimo tuo atveju, kai papildomo darbo būna tik vieną mėnesį.

Metų pabaigos ataskaitos:

Atlyginimas: £50 + PVM per valandą

 • Galime kas mėnesį arba kas ketvirtį (Jūsų pasirinkimu) pateikti Jums individualią valdymo ataskaitą
 • Parengti ir pateikti mėnesines CIS ataskaitas ir išrašyti CIS algalapius
 • Mes galime pateikti ataskaitas su pastabomis, kaip pagerinti darbą, kas gerai daroma ir kaip dar labiau pagerinti rezultatus
 • Jeigu mes tvarkome Jūsų buhalterinę apskaitą, galime skirti keletą papildomų valandų ataskaitai Jums pateikti
 • Tai leis Jums geriau suprasti, kaip vystosi verslas, nes kartais viskas atrodo gerai, o sąskaitos rodo visai ką kita

Mūsų atlyginimas –£50 + PVM už darbo valandą. Valandų skaičių įvertinsime, prieš pradėdami darbą, atsižvelgdami į apytikslį laiką, reikalingą darbui.

Darbo užmokestis ir statybų pramonės schema (CIS)

 • Kas mėnesį tvarkysime darbo užmokesčio fondą ir siųsime Jums algalapius elektroniniu paštu
 • Rengsime ir pateiksime mėnesines CIS ataskaitas ir išrašysime CIS algalapius
 • Siųsime duomenis apie mokamą pajamų mokestį nuo darbo užmokesčio Mokesčių ir muitų tarnybai

Pensijos

 • Užregistruosime Jus pensijos tvarkymo tarnyboje ir stebėsime tolesnį bendravimą
 • Apskaičiuosime pensijas

£20 vienkartinis mokestis už naują darbuotoją, įtraukiamą į pensijos sistemą.

Mūsų atlyginimas – £100 vienkartinis Jūsų įmonės užregistravimo pensijos tvarkymo tarnyboje ir klausimų suderinimo su pasirinktu pensijos schemos tiekėju (jeigu reikia) mokestis

 • Suderinsime klausimus su Jūsų pasirinktu pensijos schemos tiekėju (jeigu reikia).

Metinės ataskaitos ir CT600 (įmonių pelno mokesčio deklaracijos)

 • Mes parengsime metų pabaigos ataskaitų projektus ir aptarsime mokesčius su Jumis
 • Patvirtintas ataskaitas pateiksime Mokesčių ir muitų tarnybai/ Bendrovių rūmams ir padėsime dėl jų atliekamų tyrimų
 • Suderinsime klausimus su Jūsų pasirinktu pensijos schemos tiekėju (jeigu reikia)

Mūsų atlyginimas priklausys nuo Jūsų apyvartos, veiklos sudėtingumo ir(arba) turimo turto.