Paslaugų planas

Mažos ir vidutinės įmonės/nauja įmonė

Mes dirbame už fiksuotą atlyginimą, todėl net jeigu žemiau nurodytas mokėjimas yra už valandas, bet mes susitarsime dėl laiko skalės ir jos pagrindu nustatomo atlyginimo.

Buhalterinės paslaugos ir PVM

 • Kliento ir tiekėjo sąskaitų-faktūrų įregistravimas ir(arba) įrašo patvirtinimas
 • Bet kokių klausimų, susijusių su atitinkamo laikotarpio sąskaitomis, siuntimas elektroniniu paštu/ perdavimas
 • Visų banko, paskolų ir kreditinių kortelių sąskaitų suderinimas ir(arba) patvirtinimas
 • Balanso, pelno ir nuostolių ataskaitos bei kitų reikalingų ataskaitų pateikimas
 • Ketvirčio PVM ataskaitų parengimas ir pateikimas Mokesčių ir muitų tarnybai, gavus Jūsų patvirtinimą.
 • Mokėjimų ir banko kvitų įregistravimas ir(arba) įrašo patvirtinimas
 • Skirtingų verslo sistemų integravimo į apskaitos registrą užtikrinimas (pavyzdžiui, prekybos taškų sistemų)
 • Senų skolininkų ir kreditorių nurodymas (jeigu taikoma)

Mūsų atlyginimas – £25 + PVM už darbo valandą mūsų patalpose ir £40 + PVM už apsilankymo Jūsų patalpose valandą. Valandų skaičių įvertinsime, prieš pradėdami darbą, atsižvelgdami į apytikslį laiką, reikalingą darbui.

Jeigu užtrunkame 15 minučių ilgiau, papildomo atlyginimo nereikalausime, tačiau jeigu paaiškės, kad darbo daug daugiau nei laikėme, mes kartu su Jumis aptarsime buhalterinei apskaitai reikalingas valandas. Paprastai tai daroma kas ketvirtis, siekiant išvengti papildomo atlyginimo mokėjimo tuo atveju, kai papildomo darbo būna tik vieną mėnesį.

Valdymo ataskaitos

 • Galime kas mėnesį arba kas ketvirtį (Jūsų pasirinkimu) pateikti Jums individualią valdymo ataskaitą
 • Parengti ir pateikti mėnesines CIS ataskaitas ir išrašyti CIS algalapius
 • Mes galime pateikti ataskaitas su pastabomis, kaip pagerinti darbą, kas gerai daroma ir kaip dar labiau pagerinti rezultatus
 • Jeigu mes tvarkome Jūsų buhalterinę apskaitą, galime skirti keletą papildomų valandų ataskaitai Jums pateikti
 • Tai leis Jums geriau suprasti, kaip vystosi verslas, nes kartais viskas atrodo gerai, o sąskaitos rodo visai ką kita

Mūsų atlyginimas – £40 + PVM už darbo valandą. Valandų skaičių įvertinsime, prieš pradėdami darbą, atsižvelgdami į apytikslį laiką, reikalingą darbui.

Darbo užmokestis ir statybų pramonės schema (CIS)

 • Kas mėnesį tvarkysime darbo užmokesčio fondą ir siųsime Jums algalapius elektroniniu paštu
 • Rengsime ir pateiksime mėnesines CIS ataskaitas ir išrašysime CIS algalapius
 • Siųsime duomenis apie mokamą pajamų mokestį nuo darbo užmokesčio Mokesčių ir muitų tarnybai

Pensijos

 • Užregistruosime Jus pensijos tvarkymo tarnyboje ir stebėsime tolesnį bendravimą
 • Apskaičiuosime pensijas
 • Suderinsime klausimus su Jūsų pasirinktu pensijos schemos tiekėju (jeigu reikia).

£20 vienkartinis mokestis už naują darbuotoją, įtraukiamą į pensijos sistemą.

Mūsų atlyginimas – £100 vienkartinis Jūsų įmonės užregistravimo pensijos tvarkymo tarnyboje ir klausimų suderinimo su pasirinktu pensijos schemos tiekėju (jeigu reikia) mokestis

Metinės ataskaitos ir CT600 (įmonių pelno mokesčio deklaracijos)

 • Mes parengsime metų pabaigos ataskaitų projektus ir aptarsime mokesčius su Jumis
 • Patvirtintas ataskaitas pateiksime Mokesčių ir muitų tarnybai/ Bendrovių rūmams ir padėsime dėl jų atliekamų tyrimų
 • Jums patvirtinus ataskaitų projektus, parengsime galutines ataskaitas ir pelno mokesčių deklaraciją Jūsų patvirtinimui.

Mūsų atlyginimas priklausys nuo Jūsų apyvartos, veiklos sudėtingumo ir(arba) turimo turto:

 • Pradinis atlyginimas yra £850 + PVM, jeigu apyvarta yra iki £50,000, arba jeigu veikla tik pradedama. £75 + PVM per mėnesį, kai įmonės turi tik vieną nuosavybę; už papildomą turtą taikomi žemiau nurodyti tarifai.
 • Jeigu įmonių apyvarta yra iki £1,000,000, atlyginimas prasideda nuo £1,200 + PVM per metus arba £100 + PVM per mėnesį. Šis tarifas taikomas, kai įmonės balanse yra ne daugiau nei 10 turto vienetų. Jeigu jų daugiau nei 10, taikomas £50 + PVM mokestis už turto vienetą, kai turto vertė mažesnė nei £10,000, ir £100 + PVM mokestis už turto vienetą, kai turto vertė didesnė nei £10,000
 • Jeigu įmonių apyvarta yra iki £500,000, taikomas £1,000 + PVM per metus arba £85 + PVM per mėnesį tarifas.

Visais atvejais, jeigu įmonė turi nuosavybės, prie bazinio ataskaitų mokesčio kasmet už turto vienetą bus pridedamas £300 + PVM mokestis. Atsiminkite, kad atlyginimas turi būti mokamas kas mėnesį.

Verslo konsultacijos

 • Verslo strategijos peržiūra
 • Personalo valdymas
 • Finansavimas
 • Savo veiklos finansų supratimas
 • Verslo plano sudarymas ir struktūrizavimas
 • Verslo žinių ir įgūdžių vystymas
 • Rinkodaros planas

Mūsų taikomas unikalus praktinis darbo metodas leidžia nustatyti, kur galime veiklai pridėti vertės ir atrasti tinkamą pusiausvyrą tarp pelningo verslo ir ilgalaikių santykių.

Mes suprantame sėkmę kaip klientų išsaugojimą, klientų patirties gerinimą ir visiško pasitenkinimo užtikrinimą tiek klientams, tiek tiekėjams.

Sėkmingas pertvarkymas pastebimas, kai mes padedame Jums padėti pamatus nuolatiniam augimui ateityje bei įgyti gebėjimus kaip galima veiksmingiau pateikti projektus.

Papildomai:

 • Mokestinio tyrimo draudimas ir teisinė apsauga
 • Pagalba, kreipiantis dėl vizos £85 + PVM
 • Jeigu esate PVM mokėtojas, taikomas £75 + PVM mokestis už ketvirčio PVM deklaracijas
 • Papildomas darbuotojas – £10 + PVM per mėnesį
 • Rekomendacinis laiškas, £25 + PVM už laišką
 • Internetinė apskaitos programinė įranga – £15 + PVM per mėnesį