Tarifų Planai

Rangovas/CIS, Laisvai Samdomas Asmuo

Tarifų Planai

STANDARTINIS

£95

+PVM mėnesio mokesčiai

Žiūrėti Detales

PROFESIONALUS

£110

+PVM mėnesio mokesčiai

Žiūrėti Detales

AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ (PREMIUM)

£155

+PVM mėnesio mokesčiai

Žiūrėti Detales
Saugi internetinė apskaitos programinė įranga
Metinių įstatyminių ataskaitų ir pelno mokesčio ataskaitos (CT600) parengimas
PVM ir pajamų mokesčio mokėtojo registracija
PVM deklaracijų pildymas ir pasiūlymai, kaip sutaupyti mokesčius. PVM ataskaitų Jūsų patvirtinimui rengimas.
Reikalų su Mokesčių inspekcija tvarkymas
Reikalų su Bendrovių rūmais tvarkymas
Patarimai dėl kas ketvirtį arba kas mėnesį mokamo pajamų mokesčio nuo gaunamo atlyginimo, jeigu taikoma
Mėnesinių elektroninių realaus laiko deklaracijų apie darbo užmokestį ir metų pabaigos visos darbo užmokesčio sumos išmokėjimo deklaracijų pildymas
Formų P11d ir P11d(b) pildymas
Nuolat teikiami patarimai dėl mokesčių ir buhalterijos
Dividendų apskaičiavimas
Algalapių administravimas
Įmonės metų pabaigos ataskaitų parengimas120 dienų120 dienų45 dienos
Ketvirčio valdymo ataskaitų ir pasiūlymų dėl išlaidų rengimas
Didesnio tarifo mokesčių apskaičiavimas ir patarimai
Mėnesio išlaidų ataskaitos ir pasiūlymai
Papildomas darbo užmokesčio fondas darbuotojams1-21-22-5
Registruota buveinė centriniame Londone
Draudimas nuo profesinės veiklos metu atsiradusių nuostolių (£1 mln.)
Civilinės atsakomybės draudimas (£1 mln.)
Darbdavio atsakomybės draudimas (£10 mln.)
Mokestinio tyrimo draudimas
Teisinės apsaugos draudimas
IR35 sutarčių vertinimas
Kas mėnesį paštu siunčiami atspausdinti algalapiaipasirinktinai
Sąskaitų-faktūrų klientui išrašymas – Jūs atsiųsite tabelius, o mes parengsime profesionalias sąskaitas-faktūras
Rūpinimasis, kad Jūsų tarnyba sumokėtų Jums atitinkamus mokėjimus ir atsakinėjimas į jos klausimus
Pilnas vidaus apskaitos tvarkymas
Mokėjimai kliento vardu (pasirinktinai: galite suteikti mums ribotą prieigą, kad išmokėtume darbo užmokesčius ir padengtume išlaidas)neprivaloma
Kliento išlaidų padengimas ir kvitų tvarkymas kas mėnesį
Jau adresuotas vokas pateikiamas klientui mėnesio išlaidų kvitų siuntimui